• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Резолюція ЄП щодо окупації Криму РФ та налаштованість українського керівництва на подальші реформи
Опубліковано 09 лютого 2016 року о 23:55

4 лютого 2016 р. Європейський Парламент у рамках пленарної сесії у м.Страсбург ухвалив резолюцію стосовно ситуації з правами людини в Криму, зокрема кримських татар. Відповідне питання було внесено до порядку денного засідання за екстреною процедурою, яка передбачена у випадку надзвичайних ситуацій у сфері прав людини.

У голосуванні взяли участь 584 депутати. Із них: 472 – підтримали резолюцію, 79 – проти та 33 утрималися.

Текст резолюції об’єктивно і повно відображає усі ключові факти, пов’язані з незаконною анексією АР Крим та м. Севастополь Росією, а також критичною ситуацію у сфері прав людини і основоположних свобод, зокрема системними і цілеспрямованими утисками кримськотатарського та українського населення.

ЄП чітко засуджує незаконну анексію Криму Росією та її поточні дії на території півострова і підтверджує свою тверду відданість підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також продовженню ЄС «політики невизнання» та застосування відповідних санкцій проти РФ до остаточного припинення анексії.

Також, на особливу увагу заслуговує відображення у резолюції підтримки української ініціативи щодо започаткування формату «Женева плюс» з деокупації Криму.

В Україні вітають прийняту 4 лютого Європейським Парламентом резолюцію, у якій рішуче засуджується незаконна анексія Росією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь і вказується на неприпустимі утиски з боку окупаційної влади основоположних прав людини на півострові.

Підтверджуємо викладені у резолюції факти та поділяємо глибоке занепокоєння Європейського Парламенту щодо безпрецедентно критичної ситуації із дотриманням прав людини на півострові, системних атак російської окупаційної влади на основоположні права і свободи усіх незгодних з її політикою, у першу чергу кримських татар та етнічних українців, придушенням будь-яких демократичних проявів і свобод у Криму, включаючи припинення функціонування вільних ЗМІ. Окрему увагу в резолюції ЄП приділено прогресуючим обмеженням освітніх, культурних і мовних прав кримських татар і українців.

Особливою загрозою у цьому контексті вбачаються насильницьке нав’язування російського громадянства на території окупованого Криму та політично вмотивовані кримінальні переслідування лідерів кримськотатарського народу та українських активістів. У зв’язку із цим ми підтримуємо заклик ЄП до Росії звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Ахтема Чійгоза, Алі Асанова та інших незаконно утримуваних громадян.

Ми вдячні депутатам європейського парламенту за підтримку заклику України до держави-окупанта забезпечити безперешкодний доступ до окупованого Криму міжнародних інституцій і незалежних експертів ОБСЄ, ООН, Ради Європи та неурядових організацій і медіа для вивчення ними ситуації у сфері прав людини.

Важливим сигналом є підтвердження відданості ЄС та його держав-членів політиці невизнання анексії Автономної Республіки Крим та
м. Севастополь. Європарламент нагадав, що лише відновлення повного контролю державної влади України на півострові стане однією з передумов відновлення співпраці з РФ, включаючи відміну пов’язаних із цим санкцій.

Європейський парламент приєднався до рішучих вимог України та усієї міжнародної спільноти до Російської Федерації вивести усі російські війська з Криму та Донбасу, а також засудив триваючу мілітаризацію Кримського півострова. Наміри Росії розмістити на території Криму ядерну зброю становлять загрозу регіональній та глобальній безпеці.

В Україні вдячні Європарламенту за підтримку ініціативи щодо започаткування міжнародного переговорного механізму з відновлення українського суверенітету над Кримом у форматі «Женева плюс» із безпосереднім залученням до цього процесу інституцій ЄС та заклик до РФ розпочати переговори стосовно деокупації Криму.

5 лютого 2016 р. у Верховній Раді Україні відбулася «година Уряду», у рамках якої було підтверджено єдність парламентської та урядової коаліції, надано підтримку результатам, досягнутим 4 лютого 2016 р. членами Коаліції та керівниками фракцій Верховної Ради в рамках обговорення ситуації в країні. Крім того, на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 4 лютого 2016 р. було проголошено принципи, на яких повинна базуватися подальша робота виконавчої влади, а також зазначено на відповідальності та важливості дотримання обраного курсу реформування країни. Таким чином, виконавча і законодавча гілки влади підтвердили єдність та одностайність командної роботи на шляху значних і відчутних змін в Україні.

Ситуація підриву єдності коаліції та Уряду України чиниться ззовні, з боку антиукраїнських і антиєвропейських сил.

Уряд України закликає Верховну Раду України до відповідальності і продовження реформ: виконувати коаліційну угоду, приймати розроблені Урядом на її базі законопроекти, більшість з яких місяцями лежать в парламенті і не знаходять підтримки депутатів.

Уряд України готує план дій на наступні 12 місяців і готовий розглянути бачення і пропозиції парламентарів. Важливо дотримуватися діалогу між Урядом і Парламентом.

 Принципи роботи Уряду України, на яких повинна базуватися подальша робота виконавчої влади:

-         невтручання у роботу Кабміну з боку політичних партій та лобістів;

-         неприпустимість політично мотивованих призначень до керівного складу міністерств та ТОР-60 державних підприємств;

-         безумовна підтримка реформаторських ініціатив Уряду з боку парламентської коаліції як у питанні прийняття відповідних законопроектів, так і щодо сприяння діяльності Уряду;

-         викорінення вибірковості та політичної ангажованості у діяльності фіскальних органів;

-         повна прозорість діяльності міністерств, особливо що стосується невідкладного публічного розголосу спроб тиску, підкупу або впливу на рішення, з чийого боку такий вплив би не чинився;

-         встановлення гідної та справедливої оплати праці державних службовців;

-         регулярна звітність міністрів перед громадою.

На сьогодні в Україні необхідно провести «відверту розмову» для аналізу позитивних досягнень, яких вдалося досягти, та недоліків, що мали місце.

Уряду України та Верховній Раді України потрібно сформувати чіткий План дій, який дозволить подолати ситуацію, що склалася в країні.

Народні депутати України готові до серйозної, якісної роботи у питаннях законодавчої підтримки плану дій Уряду.

 За жодних умов в Україні не буде допущено дестабілізацію ситуації та зупинку реформ, незважаючи на складну політичну ситуацію у країні.

Президент України П.Порошенко наголошує на рішучій готовності до продовження реформ, яких від влади чекає українське суспільство. Перезавантаження Уряду відбудеться виключно за умов, коли міністри-реформатори та їхні команди будуть працювати в складі Кабміну.

Нинішня ситуація чітко засвідчила рух України на шляху боротьби з корупцією та відкритість влади для суспільства (раніше такі б події не могли б стати надбанням громадськості); розслідування звинувачень, що пролунали,  стане справжнім тестом на ефективність і неупередженість новостворених антикорупційних органів.

4 февраля 2016 года Европейский парламент (ЕП) в рамках пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму, в частности крымских татар. Соответствующий вопрос был вынесен на повестку дня заседания по экстренной процедуре, предусмотренной в случае чрезвычайных ситуаций в области прав человека.

В голосовании приняли участие 584 депутата. Из них: 472 -поддержали резолюцию, 79 - против и 33 воздержались.

Текст резолюции объективно и полно отражает все ключевые факты, связанные с незаконной аннексией АР Крым и г. Севастополь Россией, а также критической ситуации в сфере прав человека и основных свобод, в частности системными и целенаправленными притеснениями крымско-татарского и украинского населения.

ЕП четко осуждает незаконную аннексию Крыма Россией и ее действия на территории полуострова и подтверждает свою твердую приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также продолжению ЕС «политики непризнания» и применения соответствующих санкций против РФ до окончательного прекращения аннексии.

Также, особого внимания заслуживает отражение в резолюции поддержки украинской инициативы о начале формата «Женева плюс» по деоккупации Крыма.

В Украине приветствуют принятую 4 февраля с.г. Европейским парламентом резолюцию, в которой решительно осуждается незаконная аннексия Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также указывается на недопустимые притеснения со стороны оккупационных властей основополагающих прав человека на полуострове.

Подтверждаем изложенные в резолюции факты и разделяем глубокую обеспокоенность Европейского парламента, касающиеся беспрецедентно критической ситуации с соблюдением прав человека на полуострове, системных атак российской оккупационной власти на основополагающие права и свободы всех несогласных с ее политикой, в первую очередь крымских татар и этнических украинцев, подавление любых демократических проявлений и свобод в Крыму, включая прекращение функционирования свободных СМИ. Особое внимание в резолюции ЕП уделено прогрессирующим ограничениям образовательных, культурных и языковых прав крымских татар и украинцев.

Особой угрозой в этом контексте видятся насильственное навязывание российского гражданства на территории оккупированного Крыма и политически мотивированные уголовные преследования лидеров крымско-татарского народа и украинских активистов. В связи с этим мы поддерживаем призыв ЕП к России освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ахтема Чийгоза, Али Асанова и других незаконно удерживаемых граждан.

Мы благодарны депутатам Европейского парламента за поддержку призыва Украины к государству-оккупанту обеспечить беспрепятственный доступ в оккупированный Крым международных институтов и независимых экспертов ОБСЕ, ООН, Совета Европы, неправительственных организаций и медиа для изучения ими ситуации в области прав человека.

Важным сигналом является подтверждение преданности ЕС и его государств-членов политике непризнания аннексии Автономной Республики Крым и г. Севастополь. Европарламент напомнил, что только восстановление полного контроля государственной власти Украины на полуострове станет одной из предпосылок возобновления сотрудничества с РФ, включая отмену связанных с этим санкций.

Европейский парламент присоединился к решительным требованиям Украины и всего международного сообщества к Российской Федерации вывести все российские войска из Крыма и Донбасса, а также осудил продолжающуюся милитаризацию Крымского полуострова. Намерения России разместить на территории Крыма ядерное оружие представляют угрозу региональной и глобальной безопасности.

В Украине благодарны Европарламенту за поддержку инициативы о начале международного переговорного механизма по восстановлению украинского суверенитета над Крымом в формате «Женева плюс» с непосредственным привлечением к этому процессу институтов ЕС и призыв к РФ начать переговоры по деоккупации Крыма.

5 февраля 2016 года в Верховной Раде Украины состоялся «час правительства», в рамках которого было подтверждено единство парламентской и правительственной коалиции, оказана поддержка результатам, достигнутым 4 февраля 2016 года членами коалиции и руководителями фракций Верховной Рады в рамках обсуждения ситуации в стране. Кроме того, на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 4 февраля 2016 года были провозглашены принципы, на которых должна базироваться дальнейшая работа исполнительной власти, а также подчеркнута ответственность и важность соблюдения выбранного курса реформирования страны. Таким образом, исполнительная и законодательная ветви власти подтвердили единство и единодушие командной работы на пути крупных и заметных изменений в Украине.

Ситуация подрыва единства коалиции и правительства Украины навязывается извне, со стороны антиукраинских и антиевропейских сил.

Правительство Украины призывает Верховную Раду Украины к ответственности и продолжению реформ: выполнять коалиционное соглашение, принимать разработанные Правительством на его базе законопроекты, большинство из которых месяцами лежат в парламенте и не находят поддержки депутатов.

Правительство Украины готовит план действий на следующие 12 месяцев и готово рассмотреть видение и предложения парламентариев. Важно соблюдать диалог между правительством и парламентом.

         Принципы работы правительства Украины, на которых должна базироваться дальнейшая работа исполнительной власти:

- невмешательство в работу Кабинета Министров Украины со стороны политических партий и лоббистов;

- недопустимость политически мотивированных назначений в руководящий состав министерств и ТОР-60 государственных предприятий;

- безусловная поддержка реформаторских инициатив Правительства со стороны парламентской коалиции как в вопросе принятия соответствующих законопроектов, так и по содействию деятельности Правительства;

- искоренение избирательности и политической ангажированности в деятельности фискальных органов;

- полная прозрачность деятельности министерств, особенно касательно безотлагательной публичной огласки попыток давления, подкупа или влияния на решения, с чьей стороны такое влияние бы ни оказывалось;

- установление достойной и справедливой оплаты труда государственных служащих;

- регулярная отчетность министров перед обществом.

На сегодня в Украине необходимо провести «откровенный разговор» для анализа положительных достижений, которых удалось достичь, и недостатков, имевших место.

Правительству Украины и Верховной Раде Украины нужно сформировать четкий план действий, который позволит преодолеть сложившуюся ситуацию в стране.

Народные депутаты Украины готовы к серьезной, качественной работе в вопросах законодательной поддержки плана действий Правительства.

         Ни при каких условиях в Украине не будет допущена дестабилизация ситуации и остановка реформ, несмотря на сложную политическую ситуацию в стране.

Президент Украины П.Порошенко подчеркивает решительную готовность к продолжению реформ, которых от власти ждет украинское общество. Перезагрузка правительства состоится исключительно при условии, что министры-реформаторы и их команды будут работать в составе Кабинета Министров Украины.

Нынешняя ситуация четко показала движение Украины по пути борьбы с коррупцией и открытость власти для общества (ранее такие события не смогли бы стать достоянием общественности); расследование обвинений, которые прозвучали, станет настоящим тестом на эффективность и беспристрастность новосозданных  антикоррупционных органов.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux